ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន01នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត