ឯកឧត្ដម ហួត ឃាងវេង រដ្ឋលេខាធិការ

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង៖

ទូរស័ព្ទ:https://www.information.gov.kh