ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន01នាក់ និងជាសះស្បេីយចំនួន01នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត