តាមទិន្នន័យក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កុមារភាគច្រើនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅខាងក្រៅសាលា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល

ប្រភព ឆានែលញូវអាស៊ី (២០.១១.២០)

អាល្លឺម៉ង់៖ តាមការវិភាគនៃករណីឆ្លងរវាងខែសីហានិងតុលាបានបង្ហាញថាកុមារស្ថិតនៅទីក្រុងហាំប៊ឺករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទំនងជាឆ្លងវីរុសនេះក្នុងពេលជួបជុំគ្នា ជាលក្ខណៈឯកជន  ច្រើនជាងនៅឆ្លងនៅក្នុងសាលា ចំនួន ៤ ដង។

អាជ្ញាធរនៅក្នុងសាលាហាំប៊ឺកបាននិយាយថា ៧៨ ភាគរយនៃកុមារចំនួន ៣៧២ នាក់បានឆ្លងវីរុសនេះនៅចន្លោះថ្ងៃឈប់សម្រាកនារដូវក្តៅនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។

របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកុមារភាគច្រើនបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅផ្ទះ, នៅពិធីជប់លៀងឬការជួបជុំឯកជនផ្សេងទៀត។