ហ្វេសប៊ុកប៉ាន់ស្មានថាការបង្ហោះខ្លឹមសារបង្កការស្អប់ខ្ពើមមានចំនួន ១ ក្នុងចំណោម ១០០០ នៃខ្លឹមសារបង្ហោះលើហ្វេសបុក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល

ប្រភព ឆានែលញូវអាស៊ី (២០.១១.២០)

នេះជាលើកដំបូងដែលហ្វេសប៊ុកបានបង្ហាញតួរលេខអំណីប្រេវ៉ាឡង់នៃការបង្ហោះខ្លឹមសារបង្កការស្អប់ខ្ពើមនៅលើទំព័ររបស់ខ្លួន      ដោយនិយាយថាក្នុងចំណោមខ្លឹមសារចំនួន ១០,០០០ នៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នេះមានពី ១០ ទៅ ១១ ​ហើយជាខ្លឹមសារគំនុំ បង្កការស្អប់ខ្ពើម។

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពមួយនេះបានចេញផ្សាយពីការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីខ្លឹមសារលើទំព័រហ្វេសបុកប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួន។

ហ្វេសប៊ុកក៏បាននិយាយផងដែរថាបានចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមទាំងអស់ចំនួន ២២,១ លាននៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នេះ។