ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងជាសះស្បេីយចំនួន03នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត