សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរឡើងវិញរោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ នានា នៅទូទាំងប្រទេស។

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត