ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរឡើងវិញរោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ នានា នៅទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០