បទយកការណ៍ស្តីពី« ទំនប់ខ្សាកស្រុកជីក្រែងកំពុងមានសក្តានុពល ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ