ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការ ពីការអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាលឡើងវិញ ព្រមទាំងបើកពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០