ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត