ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ប្រកាស​ថា​ ​មានករណី​ ​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ​១៩ថ្មី​ចំនួន​០១នាក់​ និង​មិនមានករណីជាសះស្បើយ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​