លោក ជំទាវ លំគន្ធារី និងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចុះត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ផ្សារស្ទោងអភិវឌ្ឍន៍

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០–

លោក ជំទាវ លំ គន្ធារី អភិបាល រងខេត្តកំពង់ធំ ព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក ណែត សារី អភិបាលស្រុកស្ទោង ព្រមទាំងសហការី បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យ បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និង នីតិវិធីក្នុងការបង្កើតផ្សារស្ទោង អភិវឌ្ឍន៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ AKP -កំពង់ធំ