ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន០1នាក់ និងជាសះស្បេីយចំនួន02នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត