កម្ពុជារកឃើញករណីនាំចូល កូវីដ-១៩ ថ្មី លើបុរសជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំងម្នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០២នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០