បទយកការណ៍ ៖ កសិករដែន ហៀរ ប្តូរមុខរបរពីការងារសំណង់ មកដាំបន្លែសុវត្ថិភាពទទួលបានជោគជ័យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ