តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាធ្លាក់មកត្រឹម ២ ៩០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ២ ៦០០ រៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ៣០ ខែវិច្ឆិកា

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–