បទ ៖ គោលការណ៍ ៣មិន ១យក (បទប្រជាប្រិយ ស្រណោះផ្កាសារ៉ាយ)

បទ ៖ គោលការណ៍ ៣មិន ១យក (បទប្រជាប្រិយ ស្រណោះផ្កាសារ៉ាយ)
ច្រៀងដោយ ៖ លោកស្រី ឆោម ឆវិន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេងថ្មី ៖ លោក ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា