បទ ៖ ឱ! មាន់រងាវ (មរតកដើម)

បទ ៖ ឱ! មាន់រងាវ (មរតកដើម)
ច្រៀងឡើងវិញដោយ ៖ លោក ភុន សុខជា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ជាង សារ៉ាត
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប និង លោកស្រី សក្តិ សក្ការៈបុប្ផា សម្តែងដោយ ៖ លោក សៀប សៀម និង កញ្ញា ហម ម៉ានិច
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា