បទ ៖ ដើមទុនសន្តិភាព (លំនាំបទ ផាត់ពពក ឬ ឱ!ដួងចន្ទ)

បទ ៖ ដើមទុនសន្តិភាព (លំនាំបទ ផាត់ពពក ឬ ឱ!ដួងចន្ទ)
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ផលិតវីដេអូ ៖ កញ្ញា ណយ ស្រីរ័ត្ន
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា