សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្ញើសារលិខិតជូនសមភាគីឡាវ បញ្ជាក់ពីការបរិច្ចាគម៉ាស និងសម្ភារវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០