ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន-អូស្រ្ដាលី ពីរឆ្នាំម្តង លើកទី២ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន