ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន