គណៈឱសថការីកម្ពុជា អំពាវនាវកុំឱ្យតម្លើងថ្លៃម៉ាស អាល់កុល ជែលលាងដៃ ឧបករណ៍វាស់កម្តៅ និងសម្ភារផ្សេងៗទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០