ព្រះរាជសាររបស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិឆ្ឆិកា ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត