រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងតាមដានបុគ្គលដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត