រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាស្រុកសន្ទុក

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក ជំទាវ លំ គន្ធារី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនានា និងទទួលយកនូវសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាស្រុកសន្ទុក។
រូបថត៖ AKP-កំពង់ធំ