ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាព និងកិត្តិយសរបស់ស្ថានទូត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេម ហួត