បទយកការណ៍ស្តីពី «កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីសម្រេចសុបិនជាង៦០ឆ្នាំ ក្នុងការរង់ចាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា