អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ជួបប្រជុំជាមួយម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីណែនាំបន្ថែមពីការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយលោក ពៅ ពិសិដ្ឋ អភិបាលរងខេត្ត អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីណែនាំបន្ថែម ស្តីអំពីចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទជាបណ្តោះអាសន្ននូវមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តទាំងអស់ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ