ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ប្រកាស​ថា​ ​មានករណី​ ​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ​១៩ថ្មី​ចំនួន​០៣នាក់​ និង​មិនមានករណីជាសះស្បើយ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​ ៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​