តេស្តលេីកទីពីរនៃអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៌០៣វិច្ឆិកា​ នៅថ្ងៃទី០៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ គិតត្រឹមម៉ោង០៥:០០ល្ងាច​ រកឃេីញអ្នកវិជ្ជមានចំនួន​ ០៣នាក់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត