សូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ថ្វាយព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា