បទ ៖ អបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា (ច្រៀងជាពួក)

បទ ៖ អបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា (ច្រៀងជាពួក)
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក សំអាត
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
គូសក្រាហ្វិច ៖ គឹមសេង+នេត+ធីរដ្ឋា
ដឹកនាំថត ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា