ក្រសួងអប់រំសម្រេចផ្អាកការលេងកីឡាជាលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ និងផ្អាកការចេញ-ចូលក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក ជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–