ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាណែនាំវិធានការសម្រាប់មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល ដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលជាមួយគណៈប្រតិភូហុងគ្រី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​