ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន02នាក់ និងឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន02នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា:លោកចេមហួត