ការស្នើសុំបើកកាសែត វិទ្យុ តម្រូវចុះបញ្ជីទាំងនៅក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាណិ ជ្ជកម្ម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី ៥ វិច្ឆិកា ២០២០ 

                   

MC៖  ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងព័ត៌មាន លើកឡើងថា ការស្នើសុំបើកកាសែត វិទ្យុ តម្រូវទាំងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទើបអាចដំណើរការបាន។

  ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានបញ្ជាក់ថា កាល ពីមុន ការស្នើសុំបើកកាសែត វិទ្យុ តម្រូវតែត្រឹមក្រសួងព័ត៌មាន គឺអាចបើកដំណើរ ការបានហើយ តែឥឡូវជាគោលការណ៍ត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយ ទៀត។ 

   ឯកឧត្តមបានជំរុញឱ្យអង្គភាពនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន ពិនិត្យឡើងវិញនូវអង្គ ភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនចំពោះការ អនុវត្តនីតិវិធីខាងលើ ព្រមទាំងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលិក និងបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារក្រោមឱវាទអង្គភាពស្ថាប័នសារព័ត៌មាន។

      ឯកឧត្តម សុខ ប្រសិទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្ម ក្រសួងព័ត៌មាន បានឱ្យដឹងថា  នៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានមានមេធាវីប្រចាំការចំនួន ៩រូប ដើម្បីជាជំនួយការដល់កិច្ចការងារច្បាប់ សម្របសម្រួល បណ្តឹងពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍នានា។ ជាមួយគ្នានេះ ក៏បានបង្កើតគណ:កម្មាធិការនីតិកម្ម ដើម្បីជាគុណតម្លៃដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងៗផងដែរ៕