ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន03នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា:លោកចេមហួត