រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកាត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងអស់គ្នា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម​ ហួត