ក្រសួងការបរទេស នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការថា ឯកឧត្តម ភីធើ ស៊ីចាតូ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–