ថ្ងៃឈប់សម្រាកអុំទូក រំពឹងទាក់ទាញទេសចរក្នុងស្រុកដើរកម្សាន្តច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —