បទ ៖ រាជាណាចក្រក្សេមក្សាន្ត

បទ ៖ រាជាណាចក្រក្សេមក្សាន្ត
ច្រៀងដោយ ៖ លោក គង់ រដ្ឋា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
និពន្ធបទភ្លេងឈ្មោះថ្វាយក្សត្រ ៖ លោក ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
គូសក្រាហ្វិក ៖ គីមសេង+នេត+ធីរដ្ឋា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំថត ៖ គឹមហ៊ាប+សក្ការៈបុប្ផា+ប៊ុនណា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា