បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃកូនចៅ

បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃកូនចៅ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង អ្នកនាង សួរ ស្រីមុំ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
គូសក្រាហ្វិក ៖ គីមសេង+នេត+ធីរដ្ឋា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំថត ៖ គឹមហ៊ាប+សក្ការៈបុប្ផា+ប៊ុនណា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា