បទ ៖ គុណបារមីនៃអង្គសម្តេចព្រះបរមនាថ

បទ ៖ គុណបារមីនៃអង្គសម្តេចព្រះបរមនាថ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
គូសក្រាហ្វិក ៖ គីមសេង+នេត+ធីរដ្ឋា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំថត ៖ គឹមហ៊ាប+សក្ការៈបុប្ផា+ប៊ុនណា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា