ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត