បទ ៖ អានិសង្សកឋិន៥យ៉ាង ដែលទាយកទាយិកាទទួលបាន

បទ ៖ អានិសង្សកឋិន៥យ៉ាង ដែលទាយកទាយិកាទទួលបាន (លំនាំបទ ចុងឃឹម)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក អ៊ឹង ប៊ុនលាភ និង អ្នកនាង ពេជ្រ ចរិយា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ែន សាខន
បច្ចេកតេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
ផលិតជាវីដេអូ ៖ ប៊ុនណា+គីមសេង+នេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន