សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ របស់ ក្រសួងព័ត៌មាន ទូលថ្វាយព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងព្រះរាជឱកាស នៃព្រះរាជពិធីខួបលើកទី១៦ឆ្នាំ នៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០