វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបលើកទី១៦នៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ជាទីគោរពសក្ការៈ

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបលើកទី១៦នៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ជាទីគោរពសក្ការៈ