កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ ខណៈពុំមានករណីជាសះស្បើយនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០